Auto in Garage

Spolupráca s QBE Insurance (Europe) Limited

Image

Od júna 2012 rozšírila naša spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK,s.r.o rady svojich zmluvných partnerov o spoločnosť QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovňe z iného členského štátu, ktorá je členom najväčšej medzinárodnej poisťovacej a zaisťovacej skupiny QBE Group so sídlom v Austrálii, založenej v roku 1886, kde momentálne pôsobí v 47 krajinách sveta.

V roku 1999 vstúpila QBE na slovenský poistný trh prostredníctvom akvizície Slovenskej investičnej poisťovne, a.s. Do augusta 2005 pôsobila QBE poisťovňa, a.s., na tomto trhu ako univerzálna poisťovňa. Predajom časti podniku, súvisiacej so životným poistením, v septembri 2005 QBE poisťovňa zosúladila svoje aktivity s celosvetovou stratégiou skupiny QBE a v súčasnosti pôsobí na Slovensku ako špecialista na neživotné poistenie.
Sídlo spoločnosti je v Košiciach, kancelária underwritingu je v Bratislave, spoločne s 5 kanceláriami, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých regiónoch Slovenska.
So spoločnosťou QBE má spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHIK,s.r.o podpísanú exkluzívnu Rámcovú zmluvu, ktorá našim vybraným konceptovým partnerom umožňuje riešiť likvidácie poistných udalostí v rámci produktov AutoCheck a Havária v zrýchlenom a zjednodušenom procese a zároveň majú status zmluvných partnerov poisťovne. V súčasnosti je do spolupráce zapojených 75 konceptových partnerov spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK,s.r.o v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Pridanou hodnotou pre vybraného konceptového partnera v rámci servisnej siete spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK,s.r.o je:
-          prístup do on-line systému na zadávanie poistných udalostí
-          komunikácia s QBE prostredníctvom systému
-          garantované plnenie po schválení v systéme
-          prezentácia opravcu v zoznamu zmluvných opravcov QBE a zverejnenie na stránke spoločnosti ako „preferovaný opravca“
-          reputácia a referencie servisu
-          rýchly servis pre zákazníka - proces likvidácie poistnej udalosti v systéme
-         oprava bez nutnosti platby koncovým zákazníkom (hradí QBE na základe systémového
schválenia)
-          retencia zákazníkov na ďalšie služby
V prípade záujmu o spoluprácu a vstup do siete prosím kontaktujte svojho obchodného zástupcu, prípadne p. Jozefa Filipeka, manažéra pre predaj a koncepty na Slovensku.

Vyhľadaj servis

Zadajte mesto, PSČ alebo ulicu v okolí ktorej chcete nájsť servis.

Vyberte si kvalitu pre Vaše auto, ktorá je navyše cenovo výhodná!